pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 449
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]   5  [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
121
Tanowo. Obozowiska łowców epoki paleolitu i mezolitu na Pomorzu
Tadeusz Galiński
ISBN/ISSN 9788363760519
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
122
Broń sieczna w ogóle i w Polsce. Uważania archeologiczne (1857)
Józef Łepkowski
ISBN/ISSN 83031988
Wyd.: Krajowa Agencja Wydawnicza
123
Acta Archaeologica Carpathica 49/2014

ISBN/ISSN 00015229
Wyd.: Polska Akademia Nauk
124
Materiały ze stanowiska Piekary IIa na tle środkowopaleolitycznych zespołów z technologią wiórową
Marta Połtowicz
ISBN/ISSN 9788373381858
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
125
Sylloge nummorum graecorum vol.II part. 1: The Northern Black Sea Coast
Eliza Walczak, Aleksandra Krzyżanowska
ISBN/ISSN 9788376762005
Wyd.: Polska Akademia Umiejętności
126
Scandinavian amulets in Viking Poland
Leszek Gardeła
ISBN/ISSN 9788376671970
Wyd.: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeol.
127
Archaeologica Hereditas, 3. Konserwacja zapobiegawcza środowiska 2. Krajobraz kulturowy
red. Jacek Wysocki
ISBN/ISSN 9788393855773
Wyd.: Fundacja Archeologiczna
128
129
Cmentarzyska - relacje społeczne i międzykulturowe. Funeralia Lednickie, 17
red. Wojciech Dzieduszycki, red. Jacek Wrzesiński
ISBN/ISSN 9788361845171
Wyd.: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polsk
130
Studia Ceranea 4/2014
red. Georgi Minczew, red. Mirosław Leszka
ISBN/ISSN 2084140X
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
131
Miecze Europy
Igor Górewicz
ISBN/ISSN 9788311137479
Wyd.: Bellona.Wydawnictwo
132
Jak dobrze mieć sąsiada. Problem sąsiedztwa w średniowieczuw świetle archeologii
Sławomir Moździoch, red. Krystian Chrzan
ISBN/ISSN 9788363760441
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
133
O rzece i wodzie w życiu codziennym człowieka średniowiecza
red. Sławomir Moździoch, red. Krystian Chrzan
ISBN/ISSN 9788363760458
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
134
Motyw głowy w dawnych kulturach (The head motif in past societies)
red. Leszek Gardeła, red. Kamil Kajkowski
ISBN/ISSN 9788393281831
Wyd.: Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
Cena w sklepie: 42,00
Cena wysyłkowa: 37,80
135
Archeologia Polski LIX: 2014, z. 1-2

ISBN/ISSN AP_LVIII_2014
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
136
Dawna wytwórczość na ziemiach polskich. Katalog wystawy w Mu
red. Łukasz Kaczmarek
ISBN/ISSN 9788361391029
Wyd.: Muzeum Początków Państwa Polskiego
Cena w sklepie: 49,00
Cena wysyłkowa: 44,10
137
Gniezno mater ecclesiarum Poloniae. Gniezno, matka kościołów Polski. Katalog wystawy

ISBN/ISSN 9788390680071
Wyd.: Muzeum Początków Państwa Polskiego
138
Naczynia kamionkowe z Poznania w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych
Andrzej Kowalczyk
ISBN/ISSN 9788376542959
Wyd.: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
139
Analecta Archaeologica Ressoviensia t.8. Funerary archaeology

ISBN/ISSN 208444098
Wyd.: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeol.
140
Topory wczesnośredniowieczne z ziem polskich. Katalog źródeł
Piotr N. Kotowicz
ISBN/ISSN 9788376671901
Wyd.: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeol.
141
Struktury osadnicze we wczesnych fazach kultury łużyckiej na Górnym Śląsku
Łukasz Mrówka
ISBN/ISSN 9788376671895
Wyd.: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeol.
Cena w sklepie: 86,50
Cena wysyłkowa: 77,85
142
Czy istniało królestwo Dawida? Najnowsze wykopaliska w Khirbet Qeiyafa
Maciej Munnich
ISBN/ISSN 9788363527594
Wyd.: Wydawnictwo Werset
143
144
Wczesnośredniowieczny "Skarb hutnika" z Dąbrowy Górniczej pol.-ang.
Dariusz Rozmus, Stanisław Suchodolski, Joanna Tokaj
ISBN/ISSN 9788360116401
Wyd.: Muzeum Miejskie Sztygarka W Dąbrowie Gór
145
The Baden Culture around the Western Carpathians
red. Marek Nowak, red. Albert Zastawny
ISBN/ISSN 9788393520732
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
146
Analecta Archaeologica Ressoviensia t.7. Archaeology in a Town, a Town in Archaeology

ISBN/ISSN 20844409
Wyd.: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeol.
147
Pomorze we wczesnym średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych. historia, stan aktualny i potrzeby badań
red. Henryk Paner, red. Mirosław Fudziński, red. Witold Świętosławski
ISBN/ISSN 9788385824619
Wyd.: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Cena w sklepie: 36,00
Cena wysyłkowa: 32,40
148
149
Paleolityczna Wenus. Górnopaleolityczne przedstawienia antropomorficzne z Europy Środkowo-Wschodniej
Aleksandra Kuczyńska-Zonik
ISBN/ISSN 9788379950768
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
150
Grób w przestrzeni, przestrzeń w grobie. Przestrzenne uwarunkowania w dawnej obrzędowości pogrzebowej
red. Kalina Skóra, red. Tomasz Kurasińcki
ISBN/ISSN 9780065098662
Wyd.: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Znaleziono pozycji: 449
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]   5  [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]

(c) Księgarnia Akademicka