pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 426
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]   5  [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
121
Wczesnośredniowieczny "Skarb hutnika" z Dąbrowy Górniczej pol.-ang.
Dariusz Rozmus, Stanisław Suchodolski, Joanna Tokaj
ISBN/ISSN 9788360116401
Wyd.: Muzeum Miejskie Sztygarka W Dąbrowie Gór
122
The Baden Culture around the Western Carpathians
red. Marek Nowak, red. Albert Zastawny
ISBN/ISSN 9788393520732
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
123
Analecta Archaeologica Ressoviensia t.7. Archaeology in a Town, a Town in Archaeology

ISBN/ISSN 20844409
Wyd.: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeol.
124
Pomorze we wczesnym średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych. historia, stan aktualny i potrzeby badań
red. Henryk Paner, red. Mirosław Fudziński, red. Witold Świętosławski
ISBN/ISSN 9788385824619
Wyd.: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Cena w sklepie: 36,00
Cena wysyłkowa: 32,40
125
126
Paleolityczna Wenus. Górnopaleolityczne przedstawienia antropomorficzne z Europy Środkowo-Wschodniej
Aleksandra Kuczyńska-Zonik
ISBN/ISSN 9788379950768
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
127
Grób w przestrzeni, przestrzeń w grobie. Przestrzenne uwarunkowania w dawnej obrzędowości pogrzebowej
red. Kalina Skóra, red. Tomasz Kurasińcki
ISBN/ISSN 9780065098662
Wyd.: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
128
Z dziejów badań archeologicznych na Pomorzu Wschodnim
red. Mirosław Fudziński, red. Henryk Paner
ISBN/ISSN 9788385824596
Wyd.: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Cena w sklepie: 37,00
Cena wysyłkowa: 33,30
129
Wilczyce. A late Magdalenian Winter Hunting Camp in Southern Poland
ed. Romuald Schild
ISBN/ISSN 9788363760250
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
130
Całowanie. A Final paleolithic and Early Mesolithic Site onan Island in the Ancient Vistula Channel
ed. Romuald Schild
ISBN/ISSN 9788363760304
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
131
Mikroregion Nieborowej na Polesiu Lubelskim: od epoki kamienia po wczesną epokę żelaza
Tomasz Boroń
ISBN/ISSN 9788363760311
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
132
Roman and early byzantine glass from Romania and northern Bulgaria. Archaeological and technological study
Teresa Stawiarska
ISBN/ISSN 9788363760236
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
133
Archeologia 2011-2012/62-63

ISBN/ISSN ARCH20116263
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
134
Początki Łęczycy. The beginnings o Łęczyca, t. 1-3
Grygiel Ryszard red., Jurek Tomasz red.
ISBN/ISSN 9788361293163
Wyd.: Muzeum Archeolog. i Etnograf. w Łodzi
135
Sprawozdania archeologiczne 66

ISBN/ISSN SA66
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
136
Zespół osadniczy kultury łużyckiej w Maciejowicach, pow. garwoliński
Jan Dąbrowski, Małgorzata Mogielnicka-Urban
ISBN/ISSN 9788363760243
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
137
Powracająca przeszłość Starego Miasta w Elblągu
Grażyna Nawrolska
ISBN/ISSN 9788361487371
Wyd.: Towarzystwo Naukowe w Toruniu
138
Księgozbiór klasztoru karmelitów na Piasku w Krakowie
Szymon Sułecki
ISBN/ISSN 9788377301197
Wyd.: Avalon
Cena w sklepie: 49,00
Cena wysyłkowa: 44,10
139
Chmielów Piaskowy. Ein Graberfeld der Przeworsk-Kultur im Świętokrzyskie-Gebirge
Kazimierz Godłowski, Tomasz Wichman
ISBN/ISSN 9788387345457
Wyd.: Instytut Pamięci Narodowej
140
Cecele. Ein Graberfeld der Wielbark-Kultur in Ostpolen
Jan Jaskanis
ISBN/ISSN 9788386077380
Wyd.: Instytut Pamięci Narodowej
141
Przegląd Archeologiczny t.61
red. Bogusław Gediga
ISBN/ISSN PA_61
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
142
Archaeologia Historica. Pisma Wybrane
Leszek Kajzer
ISBN/ISSN 9788371818752
Wyd.: DiG Wydawnictwo
143
Przeszłość powiatu gliwickiego. Vademecum archeologiczne
Monika Michnik, Radosław Zdaniewicz
ISBN/ISSN 9788389856647
Wyd.: Muzeum w Gliwicach
144
Slavia Antiqua t. 55, 2014

ISBN/ISSN 9788376542034
Wyd.: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
145
Przegląd archeologii do historii pierwotnej religii (reprint z 1902)
Michał Żmigrodzki
ISBN/ISSN 9788379503476
Wyd.: Armoryka
146
Hrubieszów. Stanowisko 104 - osada z wczesnej epoki żelaza n
Karol Dzięgielewski
ISBN/ISSN 9788393869800
Wyd.: Profil-Archeo
147
Warzyn Pierwszy. Stanowisko 7. Osada z epoki brązu w północnej Małopolsce
Grzegorz Łaczek, Marcin M. Przybyła
ISBN/ISSN 9788393869817
Wyd.: Profil-Archeo
148
Koszyce. Stanowisko 3 - Przemoc i rytuał u schyłku neolitu
red. Marcin Przybyła, red. Anita Szczepanek, red. Piotr Włodarczak
ISBN/ISSN 9788393869848
Wyd.: Profil-Archeo
149
Zakrzewska osada. Cmentarzyska kultury pomorskiej i wielbarskiej na Pojezierzu Krajeńskim
Jolanta Szałkowska-Łoś
ISBN/ISSN 9788393134571
Wyd.: Profil-Archeo
Cena w sklepie: 48,00
Cena wysyłkowa: 43,20
150
Grodzisko z wczesnej epoki żelaza i wczesnego średniowiecza w Grodzisku, gm. Pleszew, woj. wielkopolskie. Studia i materiały
red. Grzegorz Szczurek, red. Artur Różański
ISBN/ISSN 9788393869855
Wyd.: Profil-Archeo
Znaleziono pozycji: 426
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]   5  [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]

(c) Księgarnia Akademicka