pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 441
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]   5  [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
121
Archaeologica Hereditas, 3. Konserwacja zapobiegawcza środowiska 2. Krajobraz kulturowy
red. Jacek Wysocki
ISBN/ISSN 9788393855773
Wyd.: Fundacja Archeologiczna
122
Cmentarzyska - relacje społeczne i międzykulturowe. Funeralia Lednickie, 17
red. Wojciech Dzieduszycki, red. Jacek Wrzesiński
ISBN/ISSN 9788361845171
Wyd.: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polsk
123
Studia Ceranea 4/2014
red. Georgi Minczew, red. Mirosław Leszka
ISBN/ISSN 2084140X
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
124
Miecze Europy
Igor Górewicz
ISBN/ISSN 9788311137479
Wyd.: Bellona.Wydawnictwo
125
O rzece i wodzie w życiu codziennym człowieka średniowiecza
red. Sławomir Moździoch, red. Krystian Chrzan
ISBN/ISSN 9788363760458
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
126
Jak dobrze mieć sąsiada. Problem sąsiedztwa w średniowieczuw świetle archeologii
Sławomir Moździoch, red. Krystian Chrzan
ISBN/ISSN 9788363760441
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
127
Motyw głowy w dawnych kulturach (The head motif in past societies)
red. Leszek Gardeła, red. Kamil Kajkowski
ISBN/ISSN 9788393281831
Wyd.: Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
Cena w sklepie: 42,00
Cena wysyłkowa: 37,80
128
Archeologia Polski LIX: 2014, z. 1-2

ISBN/ISSN AP_LVIII_2014
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
129
Dawna wytwórczość na ziemiach polskich. Katalog wystawy w Mu
red. Łukasz Kaczmarek
ISBN/ISSN 9788361391029
Wyd.: Muzeum Początków Państwa Polskiego
Cena w sklepie: 49,00
Cena wysyłkowa: 44,10
130
Gniezno mater ecclesiarum Poloniae. Gniezno, matka kościołów Polski. Katalog wystawy

ISBN/ISSN 9788390680071
Wyd.: Muzeum Początków Państwa Polskiego
131
Naczynia kamionkowe z Poznania w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych
Andrzej Kowalczyk
ISBN/ISSN 9788376542959
Wyd.: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
132
Analecta Archaeologica Ressoviensia t.8. Funerary archaeology

ISBN/ISSN 208444098
Wyd.: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeol.
133
Topory wczesnośredniowieczne z ziem polskich. Katalog źródeł
Piotr N. Kotowicz
ISBN/ISSN 9788376671901
Wyd.: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeol.
134
Struktury osadnicze we wczesnych fazach kultury łużyckiej na Górnym Śląsku
Łukasz Mrówka
ISBN/ISSN 9788376671895
Wyd.: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeol.
Cena w sklepie: 86,50
Cena wysyłkowa: 77,85
135
Czy istniało królestwo Dawida? Najnowsze wykopaliska w Khirbet Qeiyafa
Maciej Munnich
ISBN/ISSN 9788363527594
Wyd.: Wydawnictwo Werset
136
137
Wczesnośredniowieczny "Skarb hutnika" z Dąbrowy Górniczej pol.-ang.
Dariusz Rozmus, Stanisław Suchodolski, Joanna Tokaj
ISBN/ISSN 9788360116401
Wyd.: Muzeum Miejskie Sztygarka W Dąbrowie Gór
138
The Baden Culture around the Western Carpathians
red. Marek Nowak, red. Albert Zastawny
ISBN/ISSN 9788393520732
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
139
Analecta Archaeologica Ressoviensia t.7. Archaeology in a Town, a Town in Archaeology

ISBN/ISSN 20844409
Wyd.: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeol.
140
Pomorze we wczesnym średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych. historia, stan aktualny i potrzeby badań
red. Henryk Paner, red. Mirosław Fudziński, red. Witold Świętosławski
ISBN/ISSN 9788385824619
Wyd.: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Cena w sklepie: 36,00
Cena wysyłkowa: 32,40
141
142
Paleolityczna Wenus. Górnopaleolityczne przedstawienia antropomorficzne z Europy Środkowo-Wschodniej
Aleksandra Kuczyńska-Zonik
ISBN/ISSN 9788379950768
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
143
Grób w przestrzeni, przestrzeń w grobie. Przestrzenne uwarunkowania w dawnej obrzędowości pogrzebowej
red. Kalina Skóra, red. Tomasz Kurasińcki
ISBN/ISSN 9780065098662
Wyd.: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
144
Całowanie. A Final paleolithic and Early Mesolithic Site onan Island in the Ancient Vistula Channel
ed. Romuald Schild
ISBN/ISSN 9788363760304
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
145
Wilczyce. A late Magdalenian Winter Hunting Camp in Southern Poland
ed. Romuald Schild
ISBN/ISSN 9788363760250
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
146
Z dziejów badań archeologicznych na Pomorzu Wschodnim
red. Mirosław Fudziński, red. Henryk Paner
ISBN/ISSN 9788385824596
Wyd.: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
147
Mikroregion Nieborowej na Polesiu Lubelskim: od epoki kamienia po wczesną epokę żelaza
Tomasz Boroń
ISBN/ISSN 9788363760311
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
148
Archeologia 2011-2012/62-63

ISBN/ISSN ARCH20116263
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
149
Roman and early byzantine glass from Romania and northern Bulgaria. Archaeological and technological study
Teresa Stawiarska
ISBN/ISSN 9788363760236
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
150
Początki Łęczycy. The beginnings o Łęczyca, t. 1-3
Grygiel Ryszard red., Jurek Tomasz red.
ISBN/ISSN 9788361293163
Wyd.: Muzeum Archeolog. i Etnograf. w Łodzi
Znaleziono pozycji: 441
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]   5  [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]

(c) Księgarnia Akademicka