pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Znaleziono pozycji: 473
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]   4  [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]
91
Stargardia VIII (2013). Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza
Jolanta Aniszewska
ISBN/ISSN 978978164177470
Wyd.: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Star
Cena w sklepie: 58,00
Cena wysyłkowa: 52,20
92
Slavia Antiqua t. 56, 2015
red. Krzysztof Kurek
ISBN/ISSN 00809993
Wyd.: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
93
Kamienie wczesnośredniowiecznych budowli Krakowa. Ich pochodzenie na tle geologii miasta
Jan Bromowicz, Janusz Magiera
ISBN/ISSN 9788374648295
Wyd.: AGH Uczelniane Wydawnictwa Nauk.-Dydakt.
94
Sieć grodowa na Kujawach oraz jej funkcje od połowy X do końca XIII wieku
Marcin Danielewski
ISBN/ISSN 9788363047771
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
95
Przemiany osadnicze nad dolnym odcinkiem górnej Wisły w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza + CD
Wojciech Rajpold
ISBN/ISSN 9788376671925
Wyd.: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeol.
Cena w sklepie: 98,00
Cena wysyłkowa: 88,20
96
Środowiskowe i kulturowe uwarunkowania rybołóstwa ludów wybrzeży Bałtyku w V-IV tysiącleciu przed Chrystusem na przykładzie osady w Dąbkach. Stan. 9 (gm. Darłowo)
Mirosława Zabilska-Kunek
ISBN/ISSN 9788376671833
Wyd.: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeol.
Cena w sklepie: 98,00
Cena wysyłkowa: 88,20
97
Struktura społeczna ludności kultury wielbarskiej
Kalina Skóra
ISBN/ISSN 9788363760625
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
98
Fasciculi Archeologiae Historicae XXVIII
red. Jerzy Maik
ISBN/ISSN FAH_028
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
99
Archeologia Polski LX: 2015

ISBN/ISSN AP_LX_2015
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
100
Tykocin. Zamek nad Narwią (XV-XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961-1963 i 1999-2007
Magdalena Bis, Wojciech Bis
ISBN/ISSN 9788363760434
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
101
Na tropie zaginionych odkryć. Archeologia w świetle doniesień prasowych z dawnej Prowincji Grenzmark - Posen-Westpreusen
Andrzej Kokowski, Wieńczysław Niemirowski
ISBN/ISSN 9788377847626
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
102
Archeologia doświadczalna w Grodzisku Żmijowiska
red. Paweł Lis
ISBN/ISSN 9788360736425
Wyd.: Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
103
Archeologia doświadczalna w Muzeum Nadwiślańskim. Eksperymenty 2003-2006
Paweł Lis
ISBN/ISSN 9788360736050
Wyd.: Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
104
Przeszłe krajobrazy w chmurze punktów
Łukasz Banaszek
ISBN/ISSN 9788323229933
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
105
Fruhmittelalterliche Munzfunde aus Polen Inventar III. Masowien, Podlachien, Mittelpolen
Mateusz Bogucki, Peter Ilisch, Stanisław Suchodolski
ISBN/ISSN 9788363760618
Wyd.: Polska Akademia Nauk
Cena w sklepie: 55,03
Cena wysyłkowa: 49,53
106
Gdańskie Studia Archeologiczne nr 4
red. Lech Czerniak
ISBN/ISSN 18974120
Wyd.: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo
107
Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej
red. Maria Łanczont, red. Teresa Madeyska
ISBN/ISSN 9788377846742
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
108
Miasta kościołów apokalipsy
Jan Klinkowski
ISBN/ISSN 9788374541541
Wyd.: TUM Gnieźnieńska Firma Wydawnicza Walde
109
Kult Jowisza Dolicheńskiego i jego początki. Sanktuarium na Duluk Baba Tepesi w pobliżu Doliche (Turcja)
Engelbert Winter
ISBN/ISSN 9788363047757
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
110
Archaeologia Polona vol. 48: 2010 (2015)

ISBN/ISSN AP_48_2015
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
111
Groby komorowe w Europie środkowo-wschodniej. Problemy wybrane
Andrzej Janowski
ISBN/ISSN 9788363760564
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
112
Archaeologica Hereditas, 1. Konserwacja zapobiegawcza środowiska
red. Jacek Wysocki
ISBN/ISSN 9788393254651
Wyd.: Fundacja Archeologiczna
113
114
Archaeologica Hereditas, 5. Konserwacja zapobiegawcza środowiska 3. Dziedzictwo niematerialne i pamięć
red. Jacek Wysocki, red. Zbigniew Kobyliński
ISBN/ISSN 9788394098520
Wyd.: Fundacja Archeologiczna
115
Archaeologica Hereditas, 4. Grody średniowiecznego Mazowsza. Księga poświęcona pamięci Marka Dulinicza
red. Magdalena Żurek, red. Małgorzata Krasna-Korycińska
ISBN/ISSN 9788394098513
Wyd.: Fundacja Archeologiczna
116
Archeologia 2013/64

ISBN/ISSN ARCH201364
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
117
Radom. Korzenie miasta i regionu, t.1: Badania 2009
red. Andrzej Buko, red. Dariusz Główka
ISBN/ISSN 9788389499783
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
118
Nie tylko broń. Niemilitarne wyposażenie wojowników w starożytności i średniowieczu
red. Witold Świętosławski
ISBN/ISSN 00650986
Wyd.: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
119
Sprawozdania archeologiczne 67

ISBN/ISSN SA67
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
120
Archaeologia Polona vol. 53: 2015 Archaeological Prospectionland

ISBN/ISSN AP_53_2015
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Znaleziono pozycji: 473
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]   4  [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]

(c) Księgarnia Akademicka