pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Znaleziono pozycji: 480
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]   4  [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]
91
Religia Pomorzan we wczesnym średniowieczu
Kamil Kajkowski, Andrzej Kuczkowski
ISBN/ISSN 9788361508175
Wyd.: Wydawnictwo Jasne
92
Pliszczyn, stanowisko 9. Eneolityczny kompleks osadniczy na Lubelszczyźnie / Eneolithic settlement complex in the Lublin region
red. Tomasz J. Chmielewski, red. Edmund Mitrus
ISBN/ISSN 9788394094911
Wyd.: Profil-Archeo
Cena w sklepie: 52,00
Cena wysyłkowa: 46,80
93
Kopydłowo, stanowisko 6. Osady neolityczne z pogranicza Kujaw i Wielkopolski
red. Arkadiusz Marciniak, red. Iwona Sobkowiak-Tabaka, red. Marta Bartkowiak
ISBN/ISSN 9788394094928
Wyd.: Profil-Archeo
Cena w sklepie: 66,00
Cena wysyłkowa: 59,40
94
Via Archaeologica. Modlnica St. 6. Od późnej epoki brązu po czasy średniowiecza

ISBN/ISSN 9788393520770
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
95
Przegląd Archeologiczny t.63
red. Bogusław Gediga
ISBN/ISSN PA_63
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
96
Gdy umiera człowiek, umiera świat cały. Funerali Lednickie, 18
red. Wojciech Dzieduszycki, red. Jacek Wrzesiński
ISBN/ISSN 9788365085016
Wyd.: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polsk
Cena w sklepie: 28,00
Cena wysyłkowa: 25,20
97
Woda. Żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony
red. Alina Jaszewska, red. Arkadiusz Michalak
ISBN/ISSN 9788392137498
Wyd.: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polsk
98
Stargardia IX (2014). Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem nadbałtyckich
Jolanta Aniszewska
ISBN/ISSN 978978164177470
Wyd.: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Star
Cena w sklepie: 120,00
Cena wysyłkowa: 108,00
99
Stargardia VIII (2013). Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza
Jolanta Aniszewska
ISBN/ISSN 978978164177470
Wyd.: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Star
Cena w sklepie: 58,00
Cena wysyłkowa: 52,20
100
Slavia Antiqua t. 56, 2015
red. Krzysztof Kurek
ISBN/ISSN 00809993
Wyd.: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
101
Kamienie wczesnośredniowiecznych budowli Krakowa. Ich pochodzenie na tle geologii miasta
Jan Bromowicz, Janusz Magiera
ISBN/ISSN 9788374648295
Wyd.: AGH Uczelniane Wydawnictwa Nauk.-Dydakt.
102
Sieć grodowa na Kujawach oraz jej funkcje od połowy X do końca XIII wieku
Marcin Danielewski
ISBN/ISSN 9788363047771
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
103
Przemiany osadnicze nad dolnym odcinkiem górnej Wisły w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza + CD
Wojciech Rajpold
ISBN/ISSN 9788376671925
Wyd.: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeol.
Cena w sklepie: 98,00
Cena wysyłkowa: 88,20
104
Środowiskowe i kulturowe uwarunkowania rybołóstwa ludów wybrzeży Bałtyku w V-IV tysiącleciu przed Chrystusem na przykładzie osady w Dąbkach. Stan. 9 (gm. Darłowo)
Mirosława Zabilska-Kunek
ISBN/ISSN 9788376671833
Wyd.: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeol.
Cena w sklepie: 98,00
Cena wysyłkowa: 88,20
105
Struktura społeczna ludności kultury wielbarskiej
Kalina Skóra
ISBN/ISSN 9788363760625
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
106
Fasciculi Archeologiae Historicae XXVIII
red. Jerzy Maik
ISBN/ISSN FAH_028
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
107
Archeologia Polski LX: 2015

ISBN/ISSN AP_LX_2015
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
108
Na tropie zaginionych odkryć. Archeologia w świetle doniesień prasowych z dawnej Prowincji Grenzmark - Posen-Westpreusen
Andrzej Kokowski, Wieńczysław Niemirowski
ISBN/ISSN 9788377847626
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
109
Tykocin. Zamek nad Narwią (XV-XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961-1963 i 1999-2007
Magdalena Bis, Wojciech Bis
ISBN/ISSN 9788363760434
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
110
Archeologia doświadczalna w Grodzisku Żmijowiska
red. Paweł Lis
ISBN/ISSN 9788360736425
Wyd.: Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
111
Archeologia doświadczalna w Muzeum Nadwiślańskim. Eksperymenty 2003-2006
Paweł Lis
ISBN/ISSN 9788360736050
Wyd.: Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
112
Przeszłe krajobrazy w chmurze punktów
Łukasz Banaszek
ISBN/ISSN 9788323229933
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
113
Fruhmittelalterliche Munzfunde aus Polen Inventar III. Masowien, Podlachien, Mittelpolen
Mateusz Bogucki, Peter Ilisch, Stanisław Suchodolski
ISBN/ISSN 9788363760618
Wyd.: Polska Akademia Nauk
Cena w sklepie: 55,00
Cena wysyłkowa: 49,50
114
Viator per devia scientiae itinera. Studia nad problematykąokresów przedrzymskiego, rzymskiego, wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza
red. Andrzej Michałowski, red. Milena Teska, red. Marek Żółkiewski
ISBN/ISSN 9788323229384
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
Cena w sklepie: 75,00
Cena wysyłkowa: 67,50
115
Gdańskie Studia Archeologiczne nr 4
red. Lech Czerniak
ISBN/ISSN 18974120
Wyd.: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo
116
Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej
red. Maria Łanczont, red. Teresa Madeyska
ISBN/ISSN 9788377846742
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
117
Miasta kościołów apokalipsy
Jan Klinkowski
ISBN/ISSN 9788374541541
Wyd.: TUM Gnieźnieńska Firma Wydawnicza Walde
118
Kult Jowisza Dolicheńskiego i jego początki. Sanktuarium na Duluk Baba Tepesi w pobliżu Doliche (Turcja)
Engelbert Winter
ISBN/ISSN 9788363047757
Wyd.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn
119
Archaeologia Polona vol. 48: 2010 (2015)

ISBN/ISSN AP_48_2015
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
120
Groby komorowe w Europie środkowo-wschodniej. Problemy wybrane
Andrzej Janowski
ISBN/ISSN 9788363760564
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Znaleziono pozycji: 480
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]   4  [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]

(c) Księgarnia Akademicka