pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Znaleziono pozycji: 480
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]   14  [ 15 ] [ 16 ]
391
Lato w mieście. Różne oblicza kultury
red. Róża Godula-Węcławowicz
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
392
Archeologia wobec wyzwań współczesności
red. Maciej Przybył, red. Małgorzata Winiarska-Kabacińska
ISBN/ISSN 9788376540054
Wyd.: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Prz
393
Kultura pucharów dzwonowatych na wyżynie małopolskiej
Janusz Budziszewski, Piotr Włodarczyk
ISBN/ISSN 9788392355656
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
394
The Danube Limes a Roman River Frontier
Sonja Jilek
ISBN/ISSN 9788392833079
Wyd.: Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa
395
Trzciniecki krąg kultury - wspólnota pogranicza Wschodu...
Przemysław Makarowicz
ISBN/ISSN 9788371777776
Wyd.: Wydawnictwo Poznańskie
396
Superiores Barbari. Księga ku czci Kazimierza Godłowskiego

ISBN/ISSN 9788390950167
Wyd.: Instytut Archeologii UJ
397
Studium obrządku pogrzebowego kultury lubelsko-wołyńskiej
Anna Zakościelna
ISBN/ISSN 9788322731086
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
398
Studies on Old Kingdom Pottery
T.I. Rzeuska, A. Wodzińska
ISBN/ISSN 9788375431216
Wyd.: Neriton. Wydawnictwo
399
Kwartalnik historii (2009/2) kultury materialnej

Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Cena w sklepie: 6,60
Cena wysyłkowa: 5,94
400
Procedings of the Fifth Central European Conference...
red. Joanna Popielska-Grzybowska, red. Jadwiga Iwaszczuk
ISBN/ISSN 9788375491159
Wyd.: Akademia Humanistyczna im. A.Gieyszora
401
Procedings of the Third Central European Conference
red. Joanna Popielska-Grzybowska, red. Olga Białostocka, red. Jadwiga Iwaszczuk
ISBN/ISSN 9788375491111
Wyd.: Akademia Humanistyczna im. A.Gieyszora
402
Defensive Structures from Central Europe to the Aegean
red. Janusz Czebreszuk, red. Sławomir Kadrow, red. Johannes Muller
ISBN/ISSN 9788371775918
Wyd.: Wydawnictwo Poznańskie
403
Obrządek pogrzebowy kultur pochodzenia naddunajskiego...
Agnieszka Czekaj-Zastawny
ISBN/ISSN 9788392355649
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
404
Stołpie. Tajemice kamiennej wieży
Andrzej Buko
ISBN/ISSN 9788389499622
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
405
Archeologiczne zeszyty autostradowe 9
red. Bogusław Gediga
ISBN/ISSN 9788389499578
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
406
Stare i nowe w średniowieczu. Pomiędzy innowacją a tradycją
Sławomir Moździoch
ISBN/ISSN 9788389499615
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
407
Gospodarka nad Przemszą i Brynicą od pradziejów do początku XX wieku w świetle badań interdyscyplinarnych
red. Dariusz Rozmus, red. Sławomir Witkowski
ISBN/ISSN 9788360116272
Wyd.: Muzeum Miejskie Sztygarka W Dąbrowie Gór
Cena w sklepie: 35,00
Cena wysyłkowa: 31,50
408
Terminal Classic Occupation in the Maya Sites Located in the Area of Triangulo Park, Peten, Guatemala
Jarosław Źrałka
ISBN/ISSN 9788323325857
Wyd.: Instytut Archeologii UJ
409
Polska przed trzema tysiącami lat. Czasy kultury łużyckiej
Jan Dąbrowski
ISBN/ISSN 9788374362139
Wyd.: Trio
410
Tajemnica wielkiej piramidy rozwiązana
Bob Brier, Jean Pierre Houdin
ISBN/ISSN 9788324135011
Wyd.: Wydawnictwo Amber sp. z o.o.
411
Geografia osadnictwa
Daniela Szymańska
ISBN/ISSN 9788301161064
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
412
Kwartalnik historii (2009/1) kultury materialnej

Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Cena w sklepie: 6,60
Cena wysyłkowa: 5,94
413
Hereditas praeteriti
red. Halina Taras, red. Anna Zakościelnej
ISBN/ISSN 9788322729977
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
414
Wczesnośredniowieczna osada w Abu Mina
Jacek Kościuk
ISBN/ISSN 97883749304628
Wyd.: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocł.
Cena w sklepie: 40,00
Cena wysyłkowa: 36,00
415
Etudes et Travaux XXII

ISBN/ISSN 9788392231929
Wyd.: Polska Akademia Nauk
416
Zwyczaje pogrzebowe społeczności kultury ceramiki...
Łukasz Pospieszny
ISBN/ISSN 837177640
Wyd.: Wydawnictwo Poznańskie
417
Tajemnice piramid
red. Angela Cerinotti
ISBN/ISSN 9788311115149
Wyd.: Bellona.Wydawnictwo
418
Procesy integracji kulturowej w młodszej epoce brązu...
Krzysztof Szamałek
ISBN/ISSN 9788389499530
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
419
Warzyce, pow. Jasło, stan 17 - osada z epoki brązu...
Sylwester Czopek, Wojciech Poradyło
ISBN/ISSN 9788360545904
Wyd.: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeol.
420
Najstarsze budowle Przemyśla. Badania archeologiczno-architektoniczne do roku 2006
Zbigniew Pianowski, Michał Proksa
ISBN/ISSN 9788360545881
Wyd.: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeol.
Znaleziono pozycji: 480
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]   14  [ 15 ] [ 16 ]

(c) Księgarnia Akademicka