pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 
Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 436
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]   14  [ 15 ]
391
Warzyce, pow. Jasło, stan 17 - osada z epoki brązu...
Sylwester Czopek, Wojciech Poradyło
ISBN/ISSN 9788360545904
Wyd.: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeol.
392
Najstarsze budowle Przemyśla. Badania archeologiczno-architektoniczne do roku 2006
Zbigniew Pianowski, Michał Proksa
ISBN/ISSN 9788360545881
Wyd.: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeol.
393
Polish Archaeology in the Mediterranean XVII

ISBN/ISSN 9788323503330
Wyd.: Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa
394
Dendrochronologia
Andrzej Zielski, Marek Krąpiec
ISBN/ISSN 9788301142261
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
395
Archeolog na probostwie
Andrzej Matoga
ISBN/ISSN 9788392715306
Wyd.: nakładem autora
396
Folia Praehistorica Posnanensia XV

ISBN/ISSN 9788371775277
Wyd.: Wydawnictwo Poznańskie
397
398
Odkrywanie przeszłości. Wprowadzenie do archeologii
Wendy Ashmore, Robert J. Sharer
ISBN/ISSN 9788360448601
Wyd.: Avalon
399
Krzemień czekoladowy w pradziejach
red. Wojciech Borkowski, red. Jerzy Libera, red. Barbara Sałacińska
ISBN/ISSN 9788322729465
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
400
Na pograniczu światów. Studia ... ofiarowane Aleks. Kośko
red. Józef Bednarczuk
ISBN/ISSN 9788371775109
Wyd.: Wydawnictwo Poznańskie
401
Archeozoologia. Ssaki
Alicja Lasota-Moskalewska
ISBN/ISSN 9788323504269
Wyd.: Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa
402
Wzory przeszłości. Studia nad neolitem środkowym i późnym
Janusz Kruk
ISBN/ISSN 9788392355625
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
403
Architektura monastyczna na terenie Egiptu
Agnieszka Muc
ISBN/ISSN 9788360490648
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
404
Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym średniowieczu
Wojciech Chudziak
ISBN/ISSN 9788323122340
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
405
Źródła historyczne wydobywane z ziemi
red. Stanisław Suchodolski
ISBN/ISSN 9788392518143
Wyd.: Wydawnictwo Chronicon
406
Etudes et Travaux XX

ISBN/ISSN 9788392231912
Wyd.: Polska Akademia Nauk
407
Etudes et Travaux XXI

ISBN/ISSN 9788392231912
Wyd.: Polska Akademia Nauk
408
Podstawy geomorfologii i gleboznawstwa dla archeologów
Andrzej Pelisiak, Piotr Gębica
ISBN/ISSN 9788360545515
409
Nowe początki starego Dubiecka
Michał Parczewski
ISBN/ISSN 9788371880612
Wyd.: Księgarnia Akademicka
410
Wczesnosłowiańskie półziemianki kwadratowe na terenie Polski, Czech, Wschodnich Niemiec i Dolnej Austrii
Sylwia Cygan
ISBN/ISSN 9788360545164
Wyd.: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeol.
Cena w sklepie: 42,00
Cena wysyłkowa: 37,80
411
Wczesnośredniowieczne odważniki i ciężarki ołowiane z Dąbrowy Górniczej-Łośnia
Dariusz Rozmus, Robert Bodnar, Bartłomiej Sz. Szmoniewski
ISBN/ISSN 9788371880513
Wyd.: Księgarnia Akademicka
412
Skarby Egiptu. Kolekcja Muzeum Egipskiego w Kairze

ISBN/ISSN 9788321344799
Wyd.: Arkady
413
Stradów t.1. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy
red. Andrzej Buko
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
414
Illerup Adal. Czarodziejskie zwierciadło archeologii
Jorgen Iljkjaer
ISBN/ISSN 9788374361255
Wyd.: Trio
415
Final Paleolithic Camp Organisation as Seen from Perspective
Jan Fiedorczuk
ISBN/ISSN 9788389499271
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
416
Środkowy paleolit w dolinie Odry
Andrzej Wiśniewski
ISBN/ISSN 9788322927731
Wyd.: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo
417
Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce
red. Wojciech Chudziak, red. Sławomir Moździoch
ISBN/ISSN 9788389499356
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
418
Sypniewo t.1. Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy
Feliks Biermann
ISBN/ISSN 9788389499288
Wyd.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
419
Recherches archeologiques de 1999-2003
red. Wojciech Blajer, red. Jacek Poleski
ISBN/ISSN 9788371889264
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 57,75
Cena wysyłkowa: 51,98
420
Przez pradzieje i wczesne średniowiecze
red. Jerzy Libera, red. Anna Zakościelna
ISBN/ISSN 9788322722336
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
Znaleziono pozycji: 436
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]   14  [ 15 ]

(c) Księgarnia Akademicka