pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Antyk
Znaleziono pozycji: 25
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
   1 
1
Wernyhora. Wieszcz ukraiński. Powieść historyczna z roku 1768
Michał Czajkowski, oprac. Piotr Borek
ISBN/ISSN 9788376388540
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 36,00
Cena wysyłkowa: 32,40
2
Pieśń Erynii. Język zemsty i jej figury w attyckich tragediach rodu Atrydów
Jan Kucharski
ISBN/ISSN 832262072
Wyd.: Uniwersytet Śląski Wydawnictwo
Cena w sklepie: 36,00
Cena wysyłkowa: 32,40
3
Matkobójcy. Studium trzech tragedii Eurypidesa
Joanna Komorowska
ISBN/ISSN 9788380902671
Wyd.: Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego Wy
Cena w sklepie: 30,00
Cena wysyłkowa: 27,00
4
Studia Classica Et Neolatina XIV. Quiddam novi? Certe, pars II

ISBN/ISSN 9788378654162
Wyd.: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo
5
Studia Classica Et Neolatina XIV. Quiddam novi? Certe

ISBN/ISSN 9788378653837
Wyd.: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo
6
Satyrikon
Petroniusz Arbiter
ISBN/ISSN 9788376761794
Wyd.: Polska Akademia Umiejętności
7
Klea kai aklea andron. Zarys dziejów greckiej poezji epickiej od Choirilosa do Nonnosa
Włodzimierz Appel
ISBN/ISSN 9788323114949
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
8
9
Centony Homeryckie. Spotkanie tradycji pogańskiej z chrześcijańską

ISBN/ISSN 9788364028335
Wyd.: Wydawnictwo Scriptum Tomasz Sekunda
Cena w sklepie: 18,00
Cena wysyłkowa: 16,20
10
Kamienie szlachetne w literaturze starożytnej Grecji i Rzymu
Anna Ryś
ISBN/ISSN 9788375281088
Wyd.: Marpress Gdańsk
11
Mitologia w wygnańczych utworach Owidiusza
Marlena Puk
ISBN/ISSN 9788376542058
Wyd.: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
12
Literatura Greków i Rzymian
Zygmunt Kubiak
ISBN/ISSN 9788324020300
Wyd.: Świat Książki
13
Studia Horatiana
Stanisław Stabryła
ISBN/ISSN 00793272
Wyd.: Polska Akademia Umiejętności
14
Poezje wszystkie (Katullus)
Katullus, przekł. Grzegorz Franczak
ISBN/ISSN 9788373544628
Wyd.: Homini. Wydawnictwo
15
Pisma egzegetyczne. O powstaniu duszy w Timajosie. Dociekania Platońskie. Rozważania biesiadne (VIII 2)
Plutarch, wstęp Joanna przeł., Komorowska
ISBN/ISSN 9788376761350
Wyd.: Polska Akademia Umiejętności
16
Po większej części przed światem nie zgasnę. Przekłady z Horacego
Franciszek D. Kniaźnin, opr. Jacek Wójcicki
ISBN/ISSN 9788376381046
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
17
Pasterskie Publijusa Wergiliusza Marona Rozmowy
przekł. Jan Achacy Kmita, opr. Jacek Wójcicki
ISBN/ISSN 9788376381039
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 28,00
Cena wysyłkowa: 25,20
18
Jeorgiki Wirgilowskie do Mecenasa. Wiersz dydaktyczny o ziemiaństwie, czyli o gospodarstwie wiejskim księgi cztery
Wergiliusz, przekł. Jacek Idzi Przybylski, opr. Jacek Wójcicki
ISBN/ISSN 9788376381053
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
19
Koncepcja wzroku w poematach homeryckich
Marek Gilski
ISBN/ISSN 9788360163696
Wyd.: Wydawnictwo Scriptum Tomasz Sekunda
20
Chrześcijański świat poezji Prudencjusza
Stanisław Stabryła
ISBN/ISSN 978007932722012
Wyd.: Polska Akademia Umiejętności
21
Słowo i gest. Herodotowa sztuka portretowania
Anna Marchewka
ISBN/ISSN 9788373267480
Wyd.: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo
22
Słowo i obraz. Studia historycznoliterackie nad Sylwami Stacjusza
Stanisław Śnieżewski
ISBN/ISSN 9788376380209
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 31,11
Cena wysyłkowa: 28,00
23
Wojna, pokój i bogowie w starożytnym Rzymie
Stanisław Śnieżawski
ISBN/ISSN 9788371889448
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Cena w sklepie: 10,00
Cena wysyłkowa: 9,00
24
Tragedia grecka w działaniu
Oliver Taplin
ISBN/ISSN 9788389598233
Wyd.: Homini. Wydawnictwo
25
Problem boskości Oktawiana-Augusta w poezji augustowskiej
Stanisław A. Śnieżewski
ISBN/ISSN 9788390088228
Wyd.: Księgarnia Akademicka
Antyk
Znaleziono pozycji: 25
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
   1 

(c) Księgarnia Akademicka