Publishing House
Proceed to the Publishing House

Konteksty 2017/4 (319): Siedem lat Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Efemerycznej w Sokołowsku 2011-2017

Publisher: Instytut Sztuki PAN, 2017
Page(s): 302
Section:
ISBN/ISSN: 12306142
Paper edition

PLN 20,00 PLN 18,00

In Stock

 

Author:

Publisher: Instytut Sztuki PAN, 2017

Section:

Page(s): 302

ISBN/ISSN: 12306142

„Konteksty” ukazują się nieprzerwanie od 1947 roku, jako kwartalnik umocowany w Instytucie Sztuki PAN. Ma on charakter interdyscyplinarny, obejmuje zakres problemowy mieszczący się między folklorem a sztuką awangardy, między estetyką i antropologią a wiedzą o teatrze, plastyce, sztuce ludowej, kulturze popularnej i masowej.