Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku

red Ewa Dubas-Urwanowicz, red Marta Kupczewska, red Karol Łopatecki, red Jerzy Urwanowicz

Polskie Towarzystwo Historyczne, 2019
Stron: 726
Dział:
ISBN: 9788395534683
 
 
 

 

 (...) piąty tom studiów poświęconych problematyce magnackiej w XVI-XVIII wieku. Tym razem głównym przedmiotem zainteresowań autorów stały się - szeroko potraktowane - kwestie postaw etycznych, dylematów moralnych czy - respektowanego, bądź nie - systemu wartości wśród magnaterii Rzeczypospolitej doby wczesnonowożytnej. (...)

Część pierwszą otwiera artykuł dotyczący mechanizmów i uwarunkowań związanych z awansem średniozamożnej szlachty do grona magnaterii. Kolejne teksty traktują m.in. o roli majątku i prestiżu; możliwościach uprawiania polityki na własną rękę, przede wszystkim zaś - samodzielnego, bądź fakcyjnego blokowania instytucji państwowych; triadzie: starożytność domu, posiadany majątek i dzierżone urzędy - jako wyznacznikach magnaterii litewskiej, postawie politycznej: regalistycznej bądź opozycyjnej - jako dźwigni do otrzymywania królewszczyzn, niezbędnego składnika fortuny magnackiej (...)

(...) druga część książki odnosi się do tytułowego zagadnienia. Autorzy starają się znaleźć odpowiedź, czy przynależność do magnaterii obligowała do uczciwości, szlachetności, cnoty? Jak traktowane było postępowanie naznaczone złem, moralnie szpetne, haniebne? Wreszcie jak rozległa była przestrzeń pomiędzy sferą postulowaną bądź deklarowaną a rzeczywistością (...)

(fragment Wstępu)