Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Języki słowiańskie w świetle lingwistyki kognitywnej

Studium przypadków

Beata Rycielska

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020
Stron: 213
Język: polski
ISBN: 9788381381161
Publikacja elektroniczna: https://doi.org/10.12797/978-83-8138-256-4
Wydanie drukowane
Wydanie elektroniczne

36,00 32,40

Pozycja dostępna

 

Beata Rycielska

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020

Stron: 213

Język: polski

ISBN: 9788381381161

Niniejsza monografia zawiera materiały z zakresu języka rosyjskiego i polskiego omówione z perspektywy gramatyki kognitywnej Ronalda W. Langackera i teorii metafory pojęciowej George’a Lakoffa i Marka Johnsona. Są to z jednej strony afiksy prefiksalne, morfem zwrotny, przyimek w wyrażeniach z biernikiem i z miejscownikiem oraz kategoria celownika w konstrukcjach bezosobowych z czasownikiem zwrotnym. Z drugiej strony są to niektóre uniwersalne kategorie pojęciowe rozpatrywane z uwzględnieniem teorii metafory konceptualnej na podstawie utworów poetyckich wybitnych twórców rosyjskich i polskich oraz ich przekładów. Na koniec są to również jednostki języka rozpatrywane jako znaki ikoniczne, z których składa się język naturalny, utworzony zasadniczo przez znaki symboliczne oraz, w mniejszej zdecydowanie mierze, przez znaki indeksalne.
Wszystkie budzą ciekawość, stanowią bowiem źródło wiedzy o uniwersalnych zdolnościach poznawczych użytkowników języka, sposobach poznawania rzeczywistości odzwierciedlonych w języku, kulturowej specyfice każdego z charakteryzowanych tu języków, osobliwościach poetyki wybranych twórców.
                                                                                                                                      Z Zakończenia