Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Biblia chrześcijan

Wprowadzenia religioznawcze, historyczne i literackie

Krzysztof Pilarczyk

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020
Stron: 175
Język: polski
Dział:
ISBN: 9788381382519
Publikacja elektroniczna: https://doi.org/10.12797/9788381382526
Wydanie drukowane
Wydanie elektroniczne

40,01 36,01

Pozycja dostępna

 

Krzysztof Pilarczyk

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020

Dział:

Stron: 175

Język: polski

ISBN: 9788381382519

Krzysztof Pilarczyk – profesor zwyczajny w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierownik Pracowni Historii Relacji Chrześcijańsko-Żydowskich,
członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz Towarzystwa Studiów Interdyscyplinarnych
„Fides et Ratio” we Wrocławiu. Współpracownik Polskiej Akademii Umiejętności
w Krakowie i Polskiego Centrum Syndonologicznego. Autor około 300 publikacji naukowych.
Zainteresowania koncentruje na historii judaizmu, literaturze biblijnej i apokryficznej,
początkach chrześcijaństwa, starożytnej gnozie, dialogu międzyreligijnym, kulturze książki
żydowskiej oraz turyzmie religijnym (Bliski Wschód). Jego aktywność naukowa jest dokumentowana na stronie: http://www.cyfronet.krakow.pl/~uwpilarc/ (tamże adresy do korespondencji).


Praca prof. dra hab. Krzysztofa Pilarczyka, jakkolwiek wpisuje się w szeroki
wachlarz badań i publikacji biblistycznych, stanowi jednocześnie pod pewnym
względem prawdziwe novum. Autor zdecydował się na przygotowanie bodaj
pierwszego w polskim dorobku piśmienniczym dzieła, które możemy nazwać
akonfesyjnym podręcznikiem akademickim dotyczącym Biblii chrześcijan. W takim
ujęciu to opracowanie będzie stanowiło niewątpliwą pomoc dla studentów
(i nie tylko) w obszarze wiedzy biblijnej, ale także w różnych dziedzinach humanistyki
i nauk społecznych.
Z recenzji prof. dra hab. Zbigniewa Kiernikowskiego, biskupa legnickiego