Publishing House
Proceed to the Publishing House

Nowe wyzwania dla ochrony praw człowieka

Agnieszka Czubik , Dominika Dziwisz , Ewa Szczepankiewicz-Rudzka

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2017
Page(s): 196
Societas, 103
Section:
ISBN/ISSN: 9788376388786
Paper edition

PLN 20,00 PLN 18,00

In Stock

 

Author: Agnieszka Czubik , Dominika Dziwisz , Ewa Szczepankiewicz-Rudzka

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2017

Societas, 103

Section:

Page(s): 196

ISBN/ISSN: 9788376388786

Publikacja podejmuje rzadko obecne w polskiej literaturze problemy badawcze. Zostały one ujęte multidyscyplinarnie, w sposób interesujący zarówno metodologicznie, jak i poznawczo, co w konsekwencji prowadzi do ważkich spostrzeżeń i wniosków końcowych. Stanowi ona istotny punkt odniesienia dla innych badaczy i będzie, jak piszą Autorzy: „ciekawym źródłem dla wszystkich zainteresowanych poznaniem i pogłębieniem wiedzy z tego zakresu. Znajomość analizowanych zagadnień może bowiem przyczynić się do zrozumienia i rzetelnej oceny niektórych zachodzących współcześnie zjawisk i procesów”. Równocześnie praca daje wiele nowych impulsów i punktów wyjścia do rozpoczęcia niezwykle potrzebnej debaty na temat powstających na naszych oczach zagrożeń praw człowieka. Pragnę podkreślić, że oddawana w ręce Czytelników publikacja wychodzi poza powszechnie przyjęte schematy badawcze tej problematyki.

Z recenzji prof. dr. hab. Ryszarda Czarnego