pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 Newsletter:
Twój email:*
 


Znaleziono pozycji: 2061
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]   8  [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ]
211
Umysł wobec świata. Intencjalność w filozofii Johna Searl'a
Krzysztof Gajewski
ISBN/ISSN 9788365573209
Wyd.: Instytut Badań Literackich PAN
212
Metafizyka i dekonstrukcja. W poszukiwaniu doświadczenia metafizycznego w kontekście wyzwań dekonstrukcjonizmu
red. Krzysztof Śnieżyński, red. Piotr Duchliński
ISBN/ISSN 9788327712745
Wyd.: WAM
213
Dociekania. W stronę filozofii niesubstancjalnej
Stanisław Buda
ISBN/ISSN 9788360741955
Wyd.: Aureus
Cena w sklepie: 39,00
Cena wysyłkowa: 35,10
214
Drzewo życia. Fenomen Wasilija Rozanowa
Michał Milczarek
ISBN/ISSN 9788323341611
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 39,90
Cena wysyłkowa: 35,91
215
Filozofia indyjska
Sarvepalli Radhakrishnan
ISBN/ISSN 9788379980659
Wyd.: vis-a-vis Etiuda
216
Kwartalnik filozoficzny 2016/3
red. Władysław Stróżewski
ISBN/ISSN KW20163
Wyd.: Polska Akademia Umiejętności
Cena w sklepie: 32,00
Cena wysyłkowa: 28,80
217
Filozofia praktyczna. Studia i szkice
Andrzej Niemczuk
ISBN/ISSN 9788377848982
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
218
Humanistyczne wyzwania ekologii umysłu: Gregory Bateson w Polsce
red. Monika Jaworska-Witkowska, red. Lech Witkowski
ISBN/ISSN 9788364547119
Wyd.: Fundacja na rzecz myślenia im. Barbary S
219
Kronos 2016.3 Koniec uniwersytetu
red. Wawrzyniec Rymkiewicz
ISBN/ISSN KRONOS2016_3
Wyd.: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
220
Człowiek wobec cierpienia
red. Artur Fabiś, red. Leokadia Wiatrowska, red. Zygmunt Pucko
ISBN/ISSN 9788380852709
Wyd.: Centrum Doradztwa i Informacji Difin
221
Od Witelona do Karola Wojtyły. Z dziejów polskiej aksjologii i filozofii kultury
Bogumiła Truchlińska
ISBN/ISSN 9788377848517
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
222
Przyjaźń
Rong Li, Yun Feng
ISBN/ISSN 9788380195349
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
223
Antropologia. Historia-kultura-filozofia
Christoph Wulf
ISBN/ISSN 9788376831206
Wyd.: Instytut Filoz.i Socjologii PAN
224
Czy możemy Boga poznać naprawdę? Marsilio Ficino o duszy ludzkiej
Joanna Papiernik
ISBN/ISSN 9788380882164
Wyd.: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo
225
Bóg Heideggera. Onto-teo-logiczny wymiar Przyczynków do filozofii
Łukasz Kołoczek
ISBN/ISSN 9788389500960
Wyd.: Dante
226
Nihilizm instynktowny. Figura Meksykanina w filozofii Octavia Paza, jej źródłach i ujściach
Karolina Feć
ISBN/ISSN 9788323340829
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 39,90
Cena wysyłkowa: 35,91
227
Wolność
Yujun Wu
ISBN/ISSN 9788380195134
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
228
Sprawiedliwość
Lu Wang
ISBN/ISSN 9788380193475
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
229
Brewiarz zwyciężonych
Emil Cioran
ISBN/ISSN 9788365680013
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
Cena w sklepie: 36,00
Cena wysyłkowa: 32,40
230
Brewiarz zwyciężonych II
Emil Cioran
ISBN/ISSN 9788365680020
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
Cena w sklepie: 32,00
Cena wysyłkowa: 28,80
231
Filozofia i wartości IV
Bogusław Wolniewicz
ISBN/ISSN 9788323522546
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
232
Z czego jutro... Dialog
Jacques Derrida, Elisabeth Roudinesco
ISBN/ISSN 9788373838406
Wyd.: Scholar Wydawnictwo Naukowe
233
Etyka protestancka a duch kapitalizmu
Max Weber
ISBN/ISSN 9788362858286
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
234
Krótka historia filozofii
Nigel Warburton
ISBN/ISSN 9788377735572
Wyd.: Wydawnictwo RM
235
Chrześcijaństwo jako filozofia. Studium historyczno-literack
Marta Kowalska
ISBN/ISSN 9788380901483
Wyd.: Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego Wy
236
Myśli a sposoby życia. Eseje o filozofii współczesnej
Piotr Dehnel
ISBN/ISSN 9788324230457
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
Cena w sklepie: 36,00
Cena wysyłkowa: 32,40
237
Dialog i dialektyka w konfrontacji hermeneutyki Hansa Georga Gadamera z filozofią dialogu
Paweł Sznajder
ISBN/ISSN 9788376831244
Wyd.: Instytut Filoz.i Socjologii PAN
238
Ontologia bezkształtu. Koncepcja istoty ludzkiej w myśli Nietzchego i Foucaulta
Katarzyna Dworakowska
ISBN/ISSN 9788323525141
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Cena w sklepie: 32,00
Cena wysyłkowa: 28,80
239
Teoria Arystotelesa na temat źródła ludzkiego ducha
Franz Brentano
ISBN/ISSN 9788376884011
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
Cena w sklepie: 49,00
Cena wysyłkowa: 44,10
240
Zaprzeczanie śmierci
Ernest Becker
ISBN/ISSN 9788376883809
Wyd.: Nomos Zakład Wydawniczy
Znaleziono pozycji: 2061
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]   8  [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ]


(c) Księgarnia Akademicka