pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 

Znaleziono pozycji: 2075
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ]   68  [ 69 ] [ 70 ]
2011
Indywidualizm i jego krytycy
Magdalena Środa
ISBN/ISSN 9788389372079
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
2012
Absolutyzm ustrojowy. Wybór pism
Ignacy Czuma
ISBN/ISSN 9788371886638
Wyd.: Księgarnia Akademicka
2013
Problem woli
Joanna Trzópek
ISBN/ISSN 9788388385216
Wyd.: Societas Vistulana. Towarzystwo Naukowe
Cena w sklepie: 5,00
Cena wysyłkowa: 4,50
2014
Język i rozumienie
Hans-Georg Gadamer
ISBN/ISSN 9788389372055
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
2015
Spotkanie
red. Wojciech Bonowicz
ISBN/ISSN 9788324002955
Wyd.: Znak
2016
Świadomość siebie i poznanie siebie
Manfred Frank
ISBN/ISSN 9788388164569
Wyd.: Oficyna Naukowa
2017
Wartości, nauka i świadectwa epoki
Feliks Gross
ISBN/ISSN 9788387632908
Wyd.: Instytut Filoz.i Socjologii PAN
Cena w sklepie: 33,00
Cena wysyłkowa: 29,70
2018
Punkt oparcia
Paweł Lisicki
ISBN/ISSN 9788388747052
Wyd.: Fronda
2019
Logika odkrycia naukowego
Karl R. Popper, Urszula przeł. Niklas
ISBN/ISSN 9788301138707
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
2020
Wokół piękna
Władysław Stróżewski
ISBN/ISSN 9788370525118
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
2021
Heglowska filozofia ducha
Mirosław Żelazny
ISBN/ISSN 9788387632311
Wyd.: Instytut Filoz.i Socjologii PAN
2022
Miłość i cnota polityczna
Katarzyna Guczalska
ISBN/ISSN 9788371885693
Wyd.: Księgarnia Akademicka
2023
Filozofia społeczna Borysa Cziczerina
Stanisława Jankowicz
ISBN/ISSN 9788323315544
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
2024
Sztuka jako projekt. Filozofia i estetyka...
Piotr Mróz
ISBN/ISSN 9788371883149
Wyd.: Księgarnia Akademicka
2025
Przeciw nicości. Eseje
Jan Krasicki
ISBN/ISSN 9788371885280
Wyd.: Księgarnia Akademicka
2026
Przyroda-Człowiek-Polityka
Ryszard Panasiuk
ISBN/ISSN 9788388164422
Wyd.: Oficyna Naukowa
Cena w sklepie: 38,90
Cena wysyłkowa: 35,01
2027
Próba rehabilitacji animal rationale
Herbert Schnadelbach
ISBN/ISSN 9788388164415
Wyd.: Oficyna Naukowa
Cena w sklepie: 42,00
Cena wysyłkowa: 37,80
2028
Co nam po wartościach?
Czesław Porębski
ISBN/ISSN 9788371885303
Wyd.: Księgarnia Akademicka
2029
Filozofia wschodu
red. Beata Szymańska
ISBN/ISSN 9788323314875
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
2030
Zasady i kompromisy. Wybór pism
Michał Bobrzyński, Włodzimierz wybór i Bernacki
ISBN/ISSN 9788371884962
Wyd.: Księgarnia Akademicka
2031
Fenomenologia percepcji
Maurice Merleau-Ponty
ISBN/ISSN 9788387045807
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
2032
Bezkarność. Wybór pism
Stanisław Koźmian, Bogdan wybór i Szlachta
ISBN/ISSN 9788371884979
Wyd.: Księgarnia Akademicka
2033
Bóg, wolność, własność
Mirosław Dzielski
ISBN/ISSN 9788360125212
Wyd.: Księgarnia Akademicka
2034
Epistemologia t.2
Jan Woleński
ISBN/ISSN 9788387887247
Wyd.: Aureus
Cena w sklepie: 28,00
Cena wysyłkowa: 25,20
2035
Ćwiczenia z logiki
Barbara Stanosz
ISBN/ISSN 9788301144289
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
2036
Ethnos i Caritas. Idee - mity polityczne - literatura
Jan Prokop
ISBN/ISSN 9788386225248
Wyd.: Arcana. Wydawnictwo Dział Handlowy
2037
Idea wolności u myślicieli rosyjskich
Andrzej Walicki
ISBN/ISSN 9788323313991
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
2038
O filozofię bać się nie musimy
Barbara Skarga
ISBN/ISSN 9788301130732
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
Cena w sklepie: 49,00
Cena wysyłkowa: 44,10
2039
Epistemologia t.1
Jan Woleński
ISBN/ISSN 9788387887131
Wyd.: Aureus
Cena w sklepie: 28,00
Cena wysyłkowa: 25,20
2040
O patrzeniu
John Berger
ISBN/ISSN 9788387045401
Wyd.: Aletheia. Wydawnictwo
Znaleziono pozycji: 2075
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ]   68  [ 69 ] [ 70 ]


(c) Księgarnia Akademicka