pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 

Znaleziono pozycji: 2075
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]   35  [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ]
1021
Studia Whiteheadiana t. 5 2012
red. Bogdan Ogrodnik, red. Wojciech Kleofa Gródek
ISBN/ISSN 9788374383073
Wyd.: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
1022
Logos i Ethos 2(33)2012

Wyd.: Papieska Akademia Teologiczna Wydawnictw
1023
Etyka niezależna. Dzieła zebrane T. 2
Tadeusz Styczeń
ISBN/ISSN 9788373065390
Wyd.: TN KUL
1024
Byt, tożsamość, naród. Próba wyjaśnienia formuły "tożsamośćnarodowa
Jacek Grzybowski
ISBN/ISSN 9788361199571
Wyd.: Wydawnictwo Marek Derewiecki
1025
Wcielenie. Filozofia ciała
Michel Henry
ISBN/ISSN 9788373544482
Wyd.: Homini. Wydawnictwo
1026
Platon w Polsce 1800-1950. Typy recepcji - autorzy - problemy
red. Tomasz Mróz
ISBN/ISSN 9788361199625
Wyd.: Wydawnictwo Marek Derewiecki
1027
Aksjologia współczesności. Problemy i kontrowersje
red. Bogumiła Truchlińska
ISBN/ISSN 9788377842317
Wyd.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wyd
1028
Semantyka historyczna
Reinhart Koselleck
ISBN/ISSN 9788371779282
Wyd.: Wydawnictwo Poznańskie
Cena w sklepie: 39,00
Cena wysyłkowa: 35,10
1029
Etyka zabijania
Jeff Macmahan
ISBN/ISSN 9788301172763
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1030
Hermeneutyka podmiotu
Michel Foucault
ISBN/ISSN 9788301172688
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1031
Czym jest filozofia?
Dietrich von Hildebrand
ISBN/ISSN 9788377671771
Wyd.: WAM
1032
Internalizm i eksternalizm w metaetyce
Tomasz Żuradzki
ISBN/ISSN 9788323334613
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 37,80
Cena wysyłkowa: 34,02
1033
Dosłowna i niedosłowna interpretacja wierzeń religijnych
Konrad Waloszczyk
ISBN/ISSN 9788376830544
Wyd.: Instytut Filoz.i Socjologii PAN
1034
Racje i osoby
Derek Parfit
ISBN/ISSN 9788301172800
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1035
Polityka poza formą. Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki
Joanna Bednarek
ISBN/ISSN 9788371779138
Wyd.: Wydawnictwo Poznańskie
1036
1037
Aksjomatyczne teorie prawdy
Volker Halbach
ISBN/ISSN 9788301172350
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1038
Liberalizm, wspólnotowość, równość
Andrzej Szahaj
ISBN/ISSN 9788323128205
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
1039
Podmiot poznania a nauka
Małgorzata Czarnocka
ISBN/ISSN 9788323128830
Wyd.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
1040
Świat matematyki i jej materialnych cieni
Józef Życiński
ISBN/ISSN 9788378860129
Wyd.: Copernicus Center Press
1041
Logika dobrego smaku - czyli sztuka prawdziwego sądzenia w Rozprawie o krytyce Stanisława Kostki Potockiego
Katarzyna Karaskiewicz
ISBN/ISSN 9788377805381
Wyd.: Adam Marszałek. Wydawnictwo
Cena w sklepie: 42,00
Cena wysyłkowa: 37,80
1042
Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności
Emmanuel Levinas
ISBN/ISSN 9788301169589
Wyd.: PWN. Wydawnictwo Naukowe
1043
Portret oratorski Gillesa Deleuze
Claude Jaegle
ISBN/ISSN 9788377370520
Wyd.: Oficyna naukowa
1044
Prawda i władza. Myśl Michaela Foucaulta w latach 1956-1977
Michał Podniesiński
ISBN/ISSN 9788324217823
Wyd.: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydaw
1045
Potrójnie o sumieniu
Wiesław Szuta
ISBN/ISSN 9788377201145
Wyd.: Wydawnictwo "Petrus"
1046
Pitagoreizm. Jedno jako arche w metafizyce, antropologii i polityce
Anna Izdebska
ISBN/ISSN 9788323509585
Wyd.: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
1047
Bycie, czyli Nic. Przyczynek do lektury Heideggera
Magdalena Hoły-Łuczaj
ISBN/ISSN 9788376382470
Wyd.: Księgarnia Akademicka
1048
Principia t.LVI 2012
Jan red.nacz. Hartman
ISBN/ISSN PRINCIPLVI
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
1049
Filozofia a rzeczywistość. Spór o poznawalność świata
Roman Rożdżeński
ISBN/ISSN 9788377671467
Wyd.: WAM
1050
Droga prawdy
Jerzy Perzanowski
ISBN/ISSN 9788323333135
Wyd.: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo
Cena w sklepie: 27,30
Cena wysyłkowa: 24,57
Znaleziono pozycji: 2075
Posortuj wg: autora :: tytułu :: nr tomu :: daty wprowadzenia
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]   35  [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ]


(c) Księgarnia Akademicka