pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 Newsletter:
Twój email:*
 


 

Między Oryginałem a Przekładem 2017, nr 35

2017-06-26

 

 

Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość. T. IV Procesy wewnętrzne. Tendencje rozwojowe procesów produkcyjnych w kontekście globalnym

2017-06-09

Książka jest przeznaczona dla szerokiego kręgu Czytelników. Ułatwi studiowanie problematyki zarządzania słuchaczom studiów podyplomowych i innych poziomów studiów wyższych, doktorantom i uczestnikom kursów tematycznych. Tworzy pomost między teorią a praktyką, może zatem być przydatna dla właścicieli przedsiębiorstw, akcjonariuszy, menadżerów wyższego i ...
 


 

Speculum Saxonum, albo prawo saskie i majdeburskie, porządkiem obiecadła z łacińskich i niemieckich egzemplarzów zebrane. A na polski język z pilnością i wiernie przełożone, t. I-II

2017-06-09

Układ Speculum Saxonum Pawła Szczerbica (1581) odegrał doniosłą rolę w kształtowaniu się w XVI wieku systemu źródeł polskiego prawa miejskiego opartego na prawie sasko-magdeburskim. Autor podjął się trudnego zadania uporządkowania tematycznie przepisów rozrzuconych w trzech księgach Speculum Saxonum oraz przekładu tekstów łacińskich i niemieckich na język pols...
 


 

Między Oryginałem a Przekładem 2016, nr 31-34

2017-06-01

 

 

Obraz dziewiętnastowiecznego Stambułu w polskiej i tureckiej literaturze wspomnieniowej

2017-06-01

Sylwia Filipowska jest pracownikiem Katedry Turkologii w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2006 roku ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 2009 roku została absolwentką filologii tureckiej, a następnie doktorantem na Wydziale Filologicznym UJ. Jej zainteresowania naukowe obejmują literat...
 


 

Od interwencji humanitarnej do odpowiedzialności za ochronę. Społeczność międzynarodowa wobec wymuszania przestrzegania praw człowiek

2017-06-01

Książka ma charakter nowatorski, zwłaszcza w warstwie metodologicznej. Autor podejmuje próbę zastosowania teorii konstruktywizmu i rebrandingu do analizy genezy i ewolucji jednej z najważniejszych koncepcji z zakresu przestrzegania praw człowieka, koncepcji, która dotyka samych podstawowych zasad stosunków międzynarodowych, a jej kształtowanie się, upowszechnianie oraz real...
 


 

Polska i Rumunia w Europie Środkowej w XX i XXI wieku. Studia, materiały i eseje poświęcone pamięci prof. dra hab. Wojciecha Rojka / Polonia si Romania in Europa Centrala in secolele XX si XXI. Studii, materiale si eseuri dedicate in memoriam prof. u

2017-06-01

 W prezentowanym zbiorze znajdują się teksty poświęcone szeroko pojętym stosunkom polsko-rumuńskim, problemom mniejszości narodowych oraz sprawom wewnątrzrumuńskim. Obejmują one następujące zagadnienia: stosunek Polaków do przyłączenia Bukowiny do Rumunii po pierwszej wojnie światowej; umocnienie sojuszu polsko-rumuńskiego w 1937 r.; brytyjska polityka wobec Polski i Rumunii w 1939 ...
 


 

Pomniki prawa na przestrzeni wieków / Monuments of Law over the Centuries

2017-06-01

Pomnikiem prawa jest przedmiot dający świadectwo w dziedzinie tworzenia, stosowania i przestrzegania prawa. Pozwala na poznanie prawa, które obowiązywało w przeszłości i formowało społeczeństwo, w tym zwłaszcza funkcjonujące w jego ramach instytucje. Ich znajomość umożliwia zgłębienie wiedzy o teraźniejszości dzięki pełniejszemu i wszechstronnemu poznaniu mechanizmów życia społecz...
 


 

Wydział prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1918-1939. Źródła

2017-06-01

 

 

They polished The Royal Pakistan Air Force

2017-05-24

Praca Aleksandra Głogowskiego podejmuje dwa, niezwykle istotne, choć pozornie niezazębiające się ze sobą zagadnienia. Pierwszym są losy polskiego wychodźstwa po II wojnie światowej, zwłaszcza wysoce wykwalifikowanego, dysponującego poważnym zapleczem bojowym personelu wojskowego, takiego jak na przykład oficerowie i podoficerowie lotnictwa (zarówno personel latający jak i naziemny), mary...
 


 

Wiersz arabski. Ewolucja formy

2017-05-12

Książka ta jest pierwszym polskim studium poświęconym ewolucji formy wiersza arabskiego. Jest to ukoronowanie badań autora, który opublikował wcześniej dwie pozycje książkowe, zajmujące się zagadnieniami wersologii i poetyki arabskiej. Warto też zaznaczyć, że trudno jest znaleźć odpowiednik tego typu publikacji wśród znanych mi pozycji obcojęzycznych (w tym arabskich), któr...
 


 

Itinerarium Romanum (1750). Podróż Rzymska (1750)

2017-05-05

W Archiwum OO. Franciszkanów reformatów w Krakowie przechowuje się kilka obszernych relacji z podróży polskich reformatów na kapituły generalne w XVIII w. Relacje te stanowią ważne źródła historyczne do badań nad historią zakonu, ale też szerzej - nad kulturą staropolską. W niniejszym wydawnictwie przedstawiany diariusz podróży franciszkanina reformata ...
 


 

Szkice o prozie rosyjskiej XXI wieku. Ulicka, Szyszkin, Pielewin, Minajew, Sienczyn, Kuricyn, Starobiniec...

2017-05-04


Z recenzji prof. dr hab.

Uważam (...), że takie książki, jak ta (...) powinny się częście...
 


 

Visegrad. Studies on Americas. Past and Present

2017-05-04

The origins of this book are to be found in the wish to promote
and enhance cooperation between scholars from
Visegrad countries: Czech Republic, Hungary, Poland and
Slovakia. In spite of significant interest in American Studies
in each country there has so far been no regular cooperation
among the scholars, researchers and students.
Therefore, we invited authors r...
 


 

Kraków - Lwów XIV. Książki XIX-XX w.

2017-04-10

 

 

Kraków - Lwów XV. Czasopisma XIX-XX w.

2017-04-10

 

 

Kraków - Lwów XVI. Biblioteki XIX-XX w.

2017-04-10

 

 

Zmiany strukturalne w gospodarce światowej

2017-04-06

Na przełomie XX i XXI wieku proces zmianstrukturalnych przyspieszył. Postęp technologiczny zrewolucjonizował wiele sfer życia i gospodarowania, zachodziły ogromne zmiany polityczne i instytucjonalne. Zmieniał się układ sił gospodarczych w świecie. Znikały jedne branże i pojawiały się inne. Mobilność czynników produkcji niepomiernie wzrosła. Globalizacja obejmowała coraz więcej rynk&oacut...
 


 

Sztuczne natury. Performanse technonauki i sztuki

2017-04-03

Nie wszystkie dzieła artystyczne, które w tej książce będziemy analizować, przedstawiają modelową formę performansu techno-nauk. Znakomita ich większość powstała jednak właśnie po to, by podobny efekt osiągnąć, czyli zbudować taki świat, w którym wprawione w ruch technonauki pokażą wreszcie jak na dłoni swoje własności. Najczęściej też chodzi o dzieła tak zwanej kultury popularnej...
 


 

Teoria literatury w dawnych Indiach

2017-04-03

Teoria literatury w dawnych Indiach Sławomira Cieślikowskiego zawiera systematyczne przedstawienie ważniejszych zagadnień staroindyjskiej teorii literatury. Można w niej znaleźć sporo informacji o dawnych teoretykach indyjskich oraz ich dziełach i koncepcjach, które wywarły niebag...
 


 

Zapomniany bibliocyd. Szkice o ludziach i książkach w czasach stalinizmu

2017-04-03

Książka Andrzeja Dróżdża jest zbiorem interesujących tekstów autorskich. Zaproponowany w niej termin bibliocyd jest stosunkowo rzadko jeszcze spotykany w polskiej literaturze przedmiotu, choć samo zjawisko zagłady i eliminowania książek z życia publicznego ma już swoje piśmiennictwo, które jest przywoływane w tekście tej publikacji.
(z rec. dr. hab., prof. UWr Małgorza...
 


 
Zobacz najnowsze [ RECENZJE ]
 


(c) Księgarnia Akademicka