Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Sowiniec 2013, nr 42


Tomasz Gąsowski
Słowo od redaktora
A Word from the Editor

Piotr Tadeusz Rafalski
Mjr Leon Franciszek Ulatowski – legionista i oficer II Rzeczypospolitej. Przyczynek do biografii
Major Leon Franciszek Ulatowski – a legionary and an officer of the Second Republic of Poland. A Contribution to biography

Mateusz Werner
Pozamilitarna działalność Korpusu Ochrony Pogranicza w perspektywie raportów i twórczości literackiej żołnierzy tej formacji (1924-1939)
The non-military activities of the Border Defence Corps in the light of the reports and literary output of the soldiers who belonged to this formation (1924-1939)

Mateusz Zemla
Wybrane międzynarodowe wątki dotyczące zbrodni katyńskiej
Selected international aspects of the crime perpetrated in Katyń

Rafał Gawałkiewicz
Wykorzystanie nowoczesnych technologii geodezyjnych w inwentaryzacji kopca Józefa Piłsudskiego
The employment of modern geodesic technology in the analysis of the Józef Piłsudski Mound

Maria Zofia Bejska
Wojna na Kresach widziana oczami dziecka
The war in the Borderlands seen through the eyes of a child

Lech Łukasz Klewżyc
Sabotaż w Olkuszu podczas II wojny światowej (fragmenty wspomnień)
The sabotage in Olkusz (fragments of memoirs)

Warto było... Z markiem Bikiem rozmawia Mirosław Lewandowski
It was worth it. Mirosław Lewandowski’s conversation with Marek Bik

Dieter Konefal
Historia poszukiwań rodziny Konefał
The history of the search for the Konefał family

Tomasz Gugała
„Bar wzięty”, czyli prawdziwa historia 1 maja 1985 roku w Krakowie
Bar has been taken or the true history of the 1st May 1985 in Kraków

Andrzej Fischer
Sprawozdanie z działalności komitetu opieki nad kopcem Józefa Piłsudskiego w 2011 roku
A report of the activity of the Committee for the Maintenance of the Józef Piłsudski Mound in 2011

Włodzimierz Śliwczyński
Sprawozdanie z przebiegu prac na Kopcu Józefa Piłsudskiego w 2011 roku
A report of the course of works undertaken on the Józef Piłsudski Mound in 2011

Adam Roliński
Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w 2011 roku
A report of the activity of the Foundation – Center for the Research and the Documentation of the Polish Struggles for the Independence in 2011

Janusz Mierzwa
Dzienniki legionowe
Legionary diaries

Jerzy Bukowski, Ludomir Olkuśnik
Odszedł legionowy recytator (Roman Hnatowicz 1931-2012)
The legionary reciter has passed away (Roman Hnatowicz 1931-2012)