Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Politeja 2017, nr 49


Jacek H. Kołodziej
Narracje o Europie a naukowa narratologia

Chris Hann
Multiscalar Narrative Identities: Individual and Nation, Europe and Eurasia

Joanna Nowicki
Median Europe and Its Thinkers to Give a New European Narrative after 1945

Joanna Orzechowska-Wacławska
Naród, narodowość, nacjonalizm we współczesnej Europie. Baskijskie i katalońskie narracje tożsamościowe
Nation, Nationality and Nationalism in Contemporary Europe. Basque and Catalan Identity Narratives

Ina Alber-Armenat
Europeanness Among Polish Civil Society Activists

Joanna Sondel-Cedarmas
Obraz zjednoczonej Europy w koncepcjach przedstawicieli opozycji antyfaszystowskiej we Włoszech w latach 1943-1945
Picture of united Europe in the concepts of Italian anti‑ fascist opposition members in 1943‑1945

Jean F. Crombois
Conflicting Narratives? Geopolitical and Normative Power Narratives in the EU Eastern Partnership

Maciej Stępka
EU Crisis Management and Conflict Prevention. Identifying Institutional Constrains for Early Warning Analysis Utilization

Anna-Lena Sender
Indispensable Partner or Significant Other? German and French Media Portrayals of Poland after 25 Years of Weimar Triangle

Paweł Krężołek
Network and networks – the European e‑challenge
Network and networks – the European e‑challenge

Stanisław Łojek
Metanarracja dla Europy ? Według Hanny Arendt
Metanarracja dla Europy ? Według Hanny Arendt

Lidia Pokrzycka
The political and economic situation of Iceland in the conte xt of EU application withdrawal
The political and economic situation of Iceland in the conte xt of EU application withdrawal

Marcin Zubek
Kontestacja wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony w Parlamencie Europejskim na przykładzie działań UE w Afganistanie w latach 2005‑2013

Arkadiusz Radwan, Hans‑Bernd Schäfer
Advocatus populi and advocatus diaboli – on law, arguments and strategies in Brexit negotiations
Advocatus populi and advocatus diaboli – on law, arguments and strategies in Brexit negotiations

Janusz Józef Węc
Germany and the Migration Crisis in the European Union in the Years 2011-2016
Germany and the Migration Crisis in the European Union in the Years 2011-2016

Agnieszka Polończyk
Strategiczne uwarunkowania użycia sił zbrojnych RFN w latach 1955‑1989
Strategic conditions of using the armed forces of the Federal Republic of Germany in the period 1955‑1989

Olga Nadskakuła‑Kaczmarczyk
Sources of the legitimacy of Vladimir Putin’s power in today’s Russia
Sources of the legitimacy of Vladimir Putin’s power in today’s Russia

Maciej Miżejewski
Kryzys modelu zarządzania RAI i jego polityczne uwarunkowania
The crisis of the RAI’s governance model and its political circumstances

Dagmara Głuszek-Szafraniec
Hiszpańska partia Podemos a mediatyzacja polityki
The Spanish Party Podemos and the Mediatization of Politics

Anna Kaganiec-Kamieńska
Rasa czarna a tożsamość kubańska
Afro-Cubans in the shaping of the Cuban identity

Wojciech Gagatek
Jacek Czaputowicz, Kamil Ławniczak, Anna Wojciuk, Nauka o stosunkach międzynarodowych i studia europejskie w Polsce. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, 196 s.

Juliusz Gałkowski
Paweł Grad, O pojęciu tradycji. Studium krytyczne kultury pamięci. Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, Warszawa 2017, 277 s.

Przemysław Sołga
Ewa J. Nowacka, Wprowadzenie do doktryny społecznej Benedykta XVI. Państwo i społeczeństwo w poglądach Franciszka. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, 244 s.