Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Politeja 2016, nr 43


Anna A. Skrzypek
Kryzys Unii, idei , polityki ? Oferta programowa głównych europartii w kontekście wyborów 2014 r.
Crisis of the Union, of its’ idea, of its’ politics? The programmatic offer of the leading europarties in the context of the European elections 2014

Marek Świstak
Good Governance as a new form of management in the context of the Europe 2020 Strategy

Maciej Milczanowski
Bliskowschodni wymiar doktryny bezpieczeństwa narodowego USA po 11 września 2001 r.: doktryny George ’a W. Busha i Baracka Obamy
Middle Eastern dimension of US national security doctrine after 09/11: doctrines of George W. Bush and Barack Obama

Mirosław Dymarski
Greckie przywództwo polityczne w drugiej połowie XX w. – uwarunkowania i charakter
Greek political leadership in the 2nd half of the 20th century: context and character

Andrzej Polus, Mikołaj Cześnik
Reforma rolna w Zachodniej Prowincji Przylądkowej Republiki Południowej Afryki
Land reform in Western Cape Province in Republic of South Africa

Monika Sawicka
Relacje brazylijsko‑amerykańskie w XXI w. – trudne partnerstwo
Brazil‑U. S. Relations in the 21st Century – A Difficult Partnership

Tomasz Młynarski
Energetyka jądrowa wobec wyzwań zmian klimatu w XXI w.
Nuclear power towards the challenges of climate change in the 21 Century

Józef M. Fiszer
Wady i zalety członkostwa w Unii Europejskiej oraz nowe wyzwania dla polityki integracyjnej Polski
Advantages and disadvantages of membership in the European Union and the new challenges for Polish integration policy

Agnieszka Małgorzata Kastory
Polska wobec emancypacji politycznej Łotwy i Estonii w latach 1989‑1991
Poland’s attitude towards political emancipation of Latvia and Estonia in 1989‑1991

Agnieszka Kamińska
Transfer wiedzy i dobrych praktyk w zakresie rynku telekomunikacyjnego Ukrainy i Gruzji w latach 2005‑2012 realizowanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej jako przykład subsydiarności Polski na rzecz rozwoju
The transfer of knowledge and good practices in the telecommunications market of Ukraine and Georgia in 2005‑ 2012 carried out by the Office of Electronic Communications as an example of subsidiarity Polish development

Wiktor Marzec
Polityka pojęć. Ideologowie Narodowej Demokracji i pojęcie polityki u progu XX wieku
The politics of concepts. Polish National Democrats and the concept of politics in early 20th century

Dominik Sieklucki
Zmiany i projekty zmian w polskim systemie wyborczym po uchwaleniu Kodeksu wyborczego
Polish electoral system in the process of change

Kamil Mroczka
Prawne i organizacyjne uwarunkowania systemu odpowiedzialności członków korpusu służby cywilnej w Polsce
Legal and organizational conditions of a system of liability of members of the civil service in Poland

Maciej Bachryj‑Krzywaźnia
„Był sobie gender …” Kategoria gender w dyskursie „Gościa Niedzielnego ” – analiza pola semantycznego i analiza aktantowa
“Once upon a time there was a gender…” The term gender in the discourse of Gosc Niedzielny – semantic field analysis and actantial analysis

Roman Kisiel, Marcin Kamiński, Katarzyna Idźkowska
Tożsamość narodowa w procesie globalizacji
National identity in the globalisation process

Anna Duda
Twórczość Harukiego Murakamiego w świetle zjawiska transkulturowości – muzyczne studium przypadku
Haruki Murakami’s writings in the light of phenomenon of transculturalism – music case study

Paweł Ścigaj
Co z nami będzie ? Studia politologiczne i na kierunkach pokrewnych w perspektywie 2020 roku
What will become of us? Studies in political science and related fields in 2020 perspective

Mirosław Sadowski
Apologia to za mało. Kilka uwag na marginesie książki Eugeniusza Sakowicza