Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Politeja 2015, nr 37


Dariusz Niedźwiedzki, Joanna Orzechowska-Wacławska
Wprowadzenie

Idesbald Goddeeris
The flexibility of European identities. East-West and North-South juxtapositions in past and present

Vincent Dujardin
Belgium wrestles with its identity(ies). A test lab for Europe?

Francesco Sidoti
The rebirth of classical Europe. What does it mean to be European?

Mariateresa Gammone
The European Dream. The frontier in European History

Karina Oborune
Becoming more EUropean or European after ERASMUS?

Kinga Gajda
The Declarative Trans-cultural Identity of European Adolescents – an Analysis of Texts Published in Trait d’Union

Maria Stoicheva
What policy of multilingualism can foster European identity formation?

Monika Łukasik-Duszyńska
Tworzenie unijnej strategii komunikowania się a frekwencja obywateli w europejskich wyborach i referendach
Integration in communication. Communication in Europe integration process

Marta Ryniejska-Kiełdanowicz
Dyplomacja kulturalna jako narzędzie miękkiej siły Unii Europejskiej
Cultural Diplomacy as an Instrument of the European Union Soft Power

Dominika Mikucka-Wójtowicz
Europeanisation of Political Parties and the Party Systems in Serbia and Croatia – Between Reality and Illusions
Europeizacja partii oraz systemów partyjnych Serbii i Chorwacji – między rzeczywistością a iluzjami

Monika Eriksen
Europeanization of the Balkans within an Identity-Based Framework

Krzysztof Koźbiał
Czarnogóra w procesie integracji z Unią Europejską. Szanse i wyzwania
Montenegro in the Process of Integration with European Union. Opportunities And Challenges

Marcin Koczor
Proces wzmacniania Unii Gospodarczej i Walutowej w kontekście kryzysu w strefie euro
Process of strengthening of the Economic and Monetary Union in the context of the crisis in the euro area

Luca Lionello
The crisis of functionalism and the reform of European economic governance

Katarzyna Kosior
Wpływ procedury współdecydowania na wyniki reformy wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na lata 2014-2020
Impact of Co‑ decision on the 2014‑ 2020 Reform of the Common Agricultural Policy

Aleksandra Sojka
Unconditional support? Euro-crisis and institutional trust in Central-Eastern Europe

Grzegorz Ronek
Wielka Brytania w Unii Europejskiej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
Britain in the European Union – its past, present and future

Janusz T. Hryniewicz
Pax Americana. Gospodarcze podstawy, interesy i przewidywane tendencje
Pax Americana. The economic bases, interests and projected trends