Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa


Jan Wiktor Tkaczyński
Prawo ustrojowe państwa. O aporii terminu prawnego w polskiej i niemieckiej nauce o polityce
State law. About aporia of legal term in Polish and German science of politics

Dariusz Stolicki
Ramy prawne reżimu detencji wojskowej w prawie amerykańskim w świetle aktualnego orzecznictwa
Military detention framework in American law – analysis of current case law

Ewa Myślak
Pozycja Narodowego Banku Polskiego w systemie naczelnych organów władzy państwowej. Analiza wybranych zagadnień
The position of the National Bank of Poland in the systemof supreme state authorities. Analysis of selected issues

Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Elisabeth Büttner
Isolated islands? Memory of the Holocaust in formal and informal education. The case study of post-communist Poland

Tadeusz Paleczny
Dialog międzykulturowy w społeczeństwach pluralistycznych
Intercultural dialogue in pluralistic societies

Jacek Gądecki, Paweł Kubicki
Wstęp

Jacek Gądecki, Paweł Kubicki
Polityki miejskie
Urban policies

Kacper Pobłocki
Gentryfikacja, własność i polski kapitalizm polityczny
Gentrification, property and political capitalism in Poland

Anna Sosnowska
Awans symboliczny mimochodem. Liderzy polskiego greenpointu wobec gentryfikacji dzielnicy
Upward mobility without moving. Polish Greenpoint Community Leaders and Gentrification of the Neighborhood

Joanna Orzechowska‑Wacławska
Baskijskie polityki miejskie. Konstruowanie nowej symboliki i nowego oblicza Bilbao
Basqueurban policies: the construction of new symbolism and the new image of Bilbao

Elżbieta Nieroba
Muzeum w rytmie miasta - nowe wyzwania dla tradycyjnej elity
Museum in the rhythm of the city – the new challenges for traditional elite

Magdalena Łukasiuk
Renesans architektury modernizmu jako fenomen społeczny
The renaissance of the modernistic architecture as a social phenomenon

Marta Smagacz‑Poziemska
(Nowe) przestrzenie życiowe młodych mieszkańców miasta na podstawie badań w Krakowie i Katowicach
(New) life spaces of young city inhabitants. On the base of the empirical research in Kraków and Katowice

Katarzyna Tasarek‑Skrok
Przestrzeń pracy pracowników warszawskich korporacji - perspektywa i kreacja przestrzeni przez dostawców wyposażenia i usług dla biur
Workspace in Warsaw’s corporations – perception and creation of space delivered by suppliers of equipment and services for offices

Witold Betkiewicz, Agnieszka Jasiewicz‑Betkiewicz
Wielkomiejscy radni Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości na ścieżkach do stanowisk zajmowanych w kadencji 2006-2010
“Civic Platform” and “Law and Justice” urban councilors on their paths to posts in 2006‑2010 term

Agata Nijander‑Dudzińska
Kultura polityczna elit w miastach partnerskich pogranicza Polski, Słowacji, Węgier i Ukrainy. Koncepcja badań
The Influence of the Twinning on the Political Culture of Urban Elites on Borderland of Poland, Slovakia, Hungary and Ukraine (research concept)