Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Lehahayer 2017, nr 4


Jakub Kopczyński
Struktura i finanse gminy ormiańskiej we Lwowie w świetle rękopisu Dzieje Ormian lwowskich od r. 1649 – aż do r. 1713 (Ossolineum nr 1646/II)
The structure and the finances of the Armenian community in Lwów in the light of the “History of Lwów Armenians from 1649 until 1731” manuscript (Ossolineum no 1646/II) Struktura i finanse gminy ormiańskiej we Lwowie w świetle rękopisu Dzieje Ormian lwowskich od r. 1649 – aż do

Andrzej Gliński
Niedotrzymanie kontraktu zaręczynowego u Ormian polskich (na przykładzie procesu sądowego z 1698 roku w Stanisławowie)
The failure to keep the terms of a betrothal contract among Polish Armenians (on the basis of a lawsuit of 1698 in Stanisławów)

Joanna Sławińska
Paschalis (Arutiun) Jakubowicz i trzy pasy kontuszowe w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Paschalis Jakubowicz and three kontusz sashes in the collections of the Museum of the Jagiellonian University

Jakub Ber
Ormianie polscy w Besarabii
Polish Armenians in Bessarabia

Franciszek Wasyl
Nieznana metryka zaślubionych ormiańskotaloickiej parafii w Kutach z lat 1868–1882
An unknown nuptial register in the Armenian Catholic parish in Kuty from 1868-1882

Stanisław Barącz. Osobowość twórcza niewidomego poety (fragmenty)
Stanisław Barącz The creative personality of a blind poet