Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa


Paweł Pencakowski
Śp. Maria Dayczak-Domanasiewicz 1930-2015

Michał Kurzej
Twórczość muratora Wojciecha Lenartowicza
The work of the guild mason Wojciech Lenartowicz

Janusz Frykowski
Z dziejów parafii unickiej pw. Protekcji Najświętszej Maryi Panny w Podhorcach w powiecie tomaszowskim w świetle XVIII-wiecznych wizytacji kościelnych
The history of the Uniate Parish of the Protection of the Most Holy Virgin Mary in Podhorce in Tomaszów Lubelski County in the light of 18th century church visitations

Alaksandr Kachanouski
Emancypacja etniczno-kulturowa Białorusinów na skrzyżowaniu epok i kultur (druga połowa XIX – początek XX wieku)
Ethnocultural Emancipation of the Belarusians on the Border of the Epochs and Cultures (Second Half of the XIX – Beginning of the XX Century)

Adam Świątek
Akademickie Koło Kresowe (1922-1939). Kartka z dziejów studenckiego życia w Krakowie
Akademickie Koło Kresowe [Academic Association of Kresy] (1922-1939). Episode of history of student life in Cracow

Małgorzata Głowacka-Grajper
Międzypokoleniowy przekaz pamięci o Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej
Intergenerational transmission of the memory of the Eastern Borderlands of Second Polish Republic

Aleksander Strojny
W kręgu bedekerów lwowskich. Маріанна Мовна, Путівники Львовом (друга половина XIX – початок XXI ст.). Історико-культурологічне дослідження [Przewodniki po Lwowie (druga połowa XIX – początek XXI w.). Badania historyczno- -

Agnieszka Biedrzycka
Ksenija Borodin, Iwanna Honak, Lwów po polsku. Imię domu oraz inne napisy, Wydawnictwo „Koło”, Lwów 2012, ss. 96; Ksenija Borodin, Iwanna Honak, Lwów po polsku. Miejskie życie na co dzień, Wydawnictwo „Koło”, Lwów 2013, ss. 128

Tomasz Pudłocki
Nowa praca o inteligencji ukraińskiej?. Святослав Пахолків, Українська інтеліґенція у Габсбурзькій Галичині. Освічена верства й емансипація нації [Ukraińska inteligencja w habsburskiej Galicji. Warstwa oświecona i e

Łukasz Tomasz Sroka
Maria Gotzen-Dold, Mojżesz Schorr und Majer Bałaban. Polnisch-jüdische Historiker der Zwischenkriegszeit [Mojżesz Schorr i Majer Bałaban. Polsko-żydowscy historycy okresu międzywojennego], Schriften des Simon-Dubnow-Instituts, Band 20, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2014, ss. 3331

Piotr Bajor
Seminarium lwowsko-krakowskie – nowa inicjatywa na mapie współpracy naukowej

Dominik Kadzik
Ukraina, Ruś w epoce nowożytnej. Instytucje i elity. Międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków 18-20 listopada 2015