Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

August Antoni Jakubowski - poeta rozpaczy. �ycie i tw�rczo��


Wstęp

I. Stan badań dotyczących życia i twórczości Augusta Antoniego Jakubowskiego

II. August Antoni Jakubowski – biografi a poety rozpaczy

III. Poezje Augusta Antoniego Jakubowskiego

IV. The Remembrances of a Polish Exile – pierwsza próba syntezy polskich dziejów i antologia ojczystej poezji w Ameryce

V. Major Aleksander – niepublikowana powieść Augusta Antoniego Jakubowskiego

Zakończenie